Een behandeling fysiotherapie vindt bij ons altijd plaats op afspraak. Tijdens de eerste afspraak brengen we jouw klacht in kaart door middel van een medisch vraaggesprek. Als je zonder verwijzing van de huisarts of medisch specialist naar de fysiotherapeut gaat, vindt er eerst een screening plaats om te beoordelen of je klacht met fysiotherapie verholpen kan worden.