Back to Move

Een nieuwe, complete aanpak bij lage rugklachten

Jongh & van Osta heeft een nieuwe werkwijze voor cliënten met lage rugklachten: Back to Move. Met een programma ‘op maat’ helpen we rugklachten te verminderen en terugkeer van de klachten te voorkomen. We kijken daarbij naar alle factoren die de rugklachten hebben veroorzaakt en in stand houden.

Op maat

Aan de hand van enkele specifieke vragen en testen beoordeelt de therapeut welke factoren voor u van belang zijn. Samen met u worden de doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen zijn altijd gericht op:

  • Het verminderen van de pijnklachten
  • Het verbeteren van uw lichamelijk functioneren
  • Het voorkomen van terugkeer van de klachten en wat u zelf hieraan kunt doen (zelfmanagement)

U wordt ingedeeld in een licht, midden of uitgebreid programma. Bij deze indeling kijkt de therapeut wat het best passende programma voor u is om de genoemde doelen te behalen.

Complete begeleiding

Back to Move biedt een mix van diverse behandelingen en soort begeleiding. De therapeut gaat samen met u op zoek naar wat voor u effectief is. Dat is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, doelen en wensen. Naast behandelingen in de praktijk kunt u (groeps)trainingen en oefeningen krijgen, voorlichting en adviezen, of coaching met betrekking tot het juiste gebruik van uw rug. Allemaal bedoeld om de belastbaarheid (wat uw lichaam aan kan) af te stemmen op de belasting (wat u van uw lichaam vraagt).

Daarbij bieden we ook online/digitale begeleiding, zoals een online intake, digitale oefenprogramma’s (ook in een App), voorlichtingsdocumenten en -filmpjes, consulten ‘op afstand’ zoals (beeld)bellen en een (afspraken-)App. Zo
heeft u alle belangrijke informatie en oefeningen altijd digitaal bij de hand.

Online vragen(lijsten)

Om het 1e bezoek aan de fysiotherapeut goed te gebruiken, wordt u verzocht vòòr het 1e bezoek het intakeformulier en een 3-tal vragenlijsten in te vullen. Door dit digitaal te doen, komt de informatie direct in uw dossier te staan. Zo kan de fysiotherapeut zich alvast een beeld vormen van uw klachten en situatie en bent u minder tijd kwijt met het vraaggesprek. Het invullen van dezelfde vragenlijsten bij ontslag is een voorwaarde voor participatie aan dit programma.

Duurzaam resultaat

Als het goed is, heeft u aan het eind van het Back to Move programma er vertrouwen in dat u uw klachten onder controle kunt houden, zodat ze niet weer terugkeren. Dat was immers één van de doelstellingen. Met uw therapeut
kunt u eventueel nazorgcontacten afspreken, al dan niet ‘op afstand’ zoals per mail, telefoon of beeldbellen. Mochten dezelfde klachten na het programma toch terugkeren, dan worden deze binnen hetzelfde traject weer gratis opgepakt.
Bij terugkeer van de klachten kunt u contact opnemen met uw therapeut. De therapeut kijkt dan of uw situatie is veranderd en wat er nodig is om alsnog de doelstellingen te behalen.

Vergoeding Back to Move

Wij zorgen ervoor dat dit programma altijd wordt vergoed vanuit uw aanvullende verzekering, ongeacht de intensiteit van het programma. Bent u verzekerd bij VGZ of CZ? Dan zijn er gunstige regelingen.

Samenvattend

  • Back to Move is een complete aanpak voor lage rugpijn en bestaat uit een combinatie van fysiotherapeutische behandelingen, training, voorlichting, coaching, digitale informatie en begeleiding op afstand.
  • U heeft meer invloed op uw herstelproces omdat u samen met de fysiotherapeut aan de oorzaak van uw lage rugpijn werkt.
  • Back to Move is altijd op maat en sluit volledig aan op uw wensen en mogelijkheden.
  • Volledig vergoedt vanuit uw aanvullende verzekering
  • Wanneer uw klachten onverhoopt binnen een vastgestelde termijn terugkeren, dan worden deze onder bepaalde voorwaarden weer gratis opgepakt.

Meer weten over Back to Move? Neem gerust contact op met de praktijk.

Maak een afspraak

Bekijk hier onze Back2move video