Dry needling

Echografie

Met echografie kunnen we diagnostisch van toegevoegde waarde zijn bij het fysiotherapeutisch proces. Middels echografie kunnen we onder andere de volgende zaken beoordelen.

  • Vocht in het gewrichtskapsel en rond pezen
  • Het al dan niet aanwezig zijn van een slijmbeursontsteking
  • Kwaliteit van het peesweefsel

Het in beeld brengen en al dan niet aantonen van bevindingen kan met bepalend zijn voor hoe de behandeling wordt ingezet.

Onze therapeuten voor Echografie

Maak een afspraak