Opleidingen

Fysiotherapie Hogeschool van Amsterdam , diploma 2014, Master Work, Health and Career, diploma 2016.

Cursussen

Cursus COPD en Astma in de fysiotherapie, training motivational interviewing, reanimatie en AED training, cursus werkplekonderzoek ,Mulligan concept cursus, basiscursus PAV, Medical taping.

Aandachtsgebieden

Etalage benen (Claudicatio Intermittens), COPD, postoperatieve operatie en werkgerelateerde klachten.

Netwerken

Marloes is aangesloten bij het landelijk Chronisch ZorgNet (Dit is een landelijk netwerk van gespecialiseerde therapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met chronische aandoeningen, zoals perifeer arterieel vaatlijden (PAV, etalagebenen), COPD, astma en hartaandoeningen).