Opleidingen

Fysiotherapie Hogeschool van Amsterdam , diploma 2014, Master Work, Health and Career, diploma 2016. Handtherapie 2021

Cursussen

Cursus COPD en Astma in de fysiotherapie, training motivational interviewing, reanimatie en AED training, cursus werkplekonderzoek ,Mulligan concept cursus, basiscursus PAV, Medical taping. Coronaire aandoeningen  en hartfalen, fysiotherapie en revalidatie.

Aandachtsgebieden

Etalage benen (Claudicatio Intermittens), Hartrevalidatie, COVID revalidatie COPD, postoperatieve operatie en werkgerelateerde klachten. Handklachten.

Netwerken

Marloes is aangesloten bij het landelijk Chronisch ZorgNet (Dit is een landelijk netwerk van gespecialiseerde therapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met chronische aandoeningen, zoals perifeer arterieel vaatlijden (PAV, etalagebenen), COPD, astma en hartaandoeningen).