Een behandeling fysiotherapie bij Fysiotherapie Jongh & van Osta in Rijen vindt altijd plaats op afspraak. Tijdens de eerste afspraak brengen we je klacht in kaart door middel van een medische vraaggesprek. Als je zonder verwijzing van de huisarts of medisch specialist naar de fysiotherapeut gaat, vindt er eerst een screening plaats om te beoordelen of je klacht met fysiotherapie verholpen kan worden.