Rijen, Fysiotherapie, Fysiotherapiepraktijk, fysiotherapeut, fysio, therapie,

Praktijk

Onze praktijk is gevestigd in een modern pand met ruime behandelkamers en oefenzalen. Privacy, aandacht en hygiëne staat voorop. Onze praktijk is aangesloten bij Fys’Optima, de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT), vereniging voor Hart-, Vaat en Longtherapie (VHVL), de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapeuten in de Sportgezondheidszorg (NVFS) en het Olympisch Netwerk Noord-Brabant.

 

Missie en visie

Onze missie is om patiënten op respectvolle en adequate manier te benaderen en te ondersteunen in het herstelproces. Op basis van de huidige wetenschappelijke inzichten en kunde van de behandelend fysiotherapeut brengen we je situatie en doelen in kaart en stellen we een persoonlijk behandelplan op. Bij aanmelding word je bij een gespecialiseerde fysiotherapeut ingepland of bij de fysiotherapeut waar de je voorkeur naar uitgaat. Bij uitblijven van resultaat binnen een vooraf gestelde termijn wordt intercollegiaal overlegd of verwezen naar een specialist extern.

We willen mensen met klachten uit de gemeente Gilze en Rijen en omgeving de best mogelijke fysiotherapeutische zorg verlenen. Waar nodig overleggen we met externe fysiotherapeuten, huisartsen of gespecialiseerde medisch specialisten.

 

Werkwijze

Een behandeling fysiotherapie vindt bij ons altijd plaats op afspraak. Tijdens de eerste afspraak brengen we je klacht in kaart door middel van een medische vraaggesprek. Als je zonder verwijzing van de huisarts of medisch specialist naar de fysiotherapeut gaat, vindt er eerst een screening plaats om te beoordelen of je klacht met fysiotherapie verholpen kan worden.

Op basis van de intake stellen we samen met jou een behandelplan op. Hierbij bespreken we zowel de inhoud van de therapie, inschatting van het benodigd aantal behandelingen en de duur van het behandeltraject. Vervolgens maken we een afspraak voor de eerstvolgende behandeling en geven waar mogelijk al tips en adviezen mee. Na de intake ontvang je een informatiefolder en een toestemmingsverklaring voor behandeling fysiotherapie.

De behandeling van onze patiënten is gestoeld op het meerdimensionaal belastings- en belastbaarheidsmodel. Dat houdt in dat fysieke aspecten, psychisch welbevinden en sociale omgevingsfactoren je klachten kunnen veroorzaken en in stand houden.

Het succes van de behandeling wordt bepaald door een adequate benadering en behandeling van de behandelend fysiotherapeut en door jouw actieve participatie. Uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk voor je klacht.

 

Openingstijden

  • Maandag: 08.00 – 21.00 uur
  • Dinsdag: 08.00 – 17.00 uur
  • Woensdag: 08.00 – 21.00 uur
  • Donderdag: 08.00 – 21.00 uur
  • Vrijdag: 08.00 – 18.00 uur
  • Zaterdag: 09.00 – 12.00 uur
  • Zondag: Gesloten

 

Kwaliteitszorg

De praktijk voor fysiotherapie is zowel PLUS als HKZ gecertificeerd. Je bent hierdoor bij ons verzekerd van de best mogelijke zorg op basis van kwaliteit, klanttevredenheid en efficiëntie. Het tarief wordt door je zorgverzekeraar volledig vergoed mits je aanvullend bent verzekerd. Het genootschap voor fysiotherapie (KNGF) bewaakt voortdurend de kwaliteit. Er bestaan gedragsregels voor fysiotherapeuten, na- en bijscholingsprogramma’s en kennisuitwisselingsprojecten. De fysiotherapeut investeert al jaren in professionaliteit en verbetering van de dienstverlening. Die ontwikkeling is nog altijd in volle gang. Alle fysiotherapeuten in onze praktijk zijn aangesloten bij het KNGF, zijn BIG geregistreerd en opgenomen in het kwaliteitsregister voor de fysiotherapeuten van Nederland (KRFNL).

Al onze fysiotherapeuten staan ingeschreven in het ckwaliteitsregister voor de fysiotherapeuten van Nederland (KRFNL). Je behandelingen vallen onder de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). In die wet is onder andere geregeld dat je inzage heb in je dossier, de behandelaar verplicht is je te informeren over de behandeling en je toestemming te vragen voor behandeling. Je bent verplicht om de zorgverlener zo volledig mogelijk te informeren.

 

Webshop

Via onze webshop kun je materialen bestellen zoals braces, bandage en tape artikelen, test en meet apparatuur en oefenmateriaal. Indien je een brace overweegt krijg je bij ons vooraf gratis advies welke brace voor jou het meest geschikt is en welke maat je nodig hebt.

Naar de webshop